SGK Genelgesi 2019/16 “Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri”